Svetainės naudojimosi sąlygos

Sveiki atvykę į svetainę www.erkes.lt. Ši svetainė  priklauso Pfizer Limited ("Pfizer").

Atidžiai perskaitykite ir peržiūrėkite šias naudojimosi sąlygas prieš įeidami į šią svetainę ar pradėdami ja naudotis. Prieš įeidami į šią svetainę ar pradėdami ja naudotis, Jūs pripažįstate, kad perskaitėte šias naudojimosi sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate. Jei nesutinkate su naudojimosi sąlygomis, Jūs negalite įeiti į šią svetainę ar ja naudotis.  Pfizer kartais gali pakeisti šias naudojimosi sąlygas, todėl jas turėtumėte periodiškai tikrinti, nes bet kokie pakeitimai įsigalios iš karto, kai tik jie bus paskelbti šioje svetainėje.

 1. Svetainės naudojimas Jūsų prieigą prie svetainėje esančios informacijos ir jos naudojimą reglamentuoja šios naudojimosi sąlygos. Jūs sutinkate, kad naudodamiesi šia svetaine ir į ją įeidami visada elgsitės teisėtai ir nepadarysite nieko, kas sugadintų svetainę, trukdytų jos veikimą ar blokuotų prieigą prie šios svetainės, trukdytų ar susilpnintų šios svetainės funkcionalumą arba trukdytų kitiems vartotojams naudotis ir mėgautis svetaine.       
 2. Turinys. Jūs sutinkate, kad Jūs į šią svetainę įeinate ir naudojatės ja bei jos turiniu savo pačių rizika. Pfizer gali bet kada savo nuožiūra pridėti, pakeisti ar ištrinti šios svetainės medžiagą. Pfizer dės pagrįstas pastangas, kad į šią svetainę įtrauktų tikslią ir naujausią informaciją, tačiau nesuteikia jokių garantijų, įsipareigojimų ar reprezentacijų dėl jos tikslumo, naujumo, kokybės, išsamumo ar tinkamumo tikslui. Pfizer atsisako visų garantijų (išreikštų ar numanomų) tiek, kiek leidžia įstatymai. Nei Pfizer, nei jos filialai, nei jokia šalis, dalyvaujanti kuriant, rengiant ar pateikiant šią svetainę, neatsako už jokius nuostolius, žalą ar išlaidas, nesvarbu, ar tai būtų susiję su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą) ar kitomis priežastimis, kurias lėmė pasitikėjimas šioje svetainėje esančia informacija, prieiga prie šios svetainės, jos naudojimas ar negalėjimas ja naudotis bei bet kokios jos turinio klaidos ar trūkumai. Šis apribojimas apima bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, kilusias dėl  Jūsų kompiuterio įrangos, programinės įrangos ar duomenų užkrėtimo virusu.                                                   
 3. Slapukai ir privatumas. Pfizer gerbia savo svetainės naudotojų privatumą. Prašome susipažinti su mūsų  slapukų ir privatumo politika, kurioje paaiškintos naudotojų teisės ir pagrindas, kuriuo mes galime naudoti bet kokius asmens duomenis (įskaitant gaunamus naudojant slapukus), kurie mums yra atskleidžiami per šią svetainę.                                                                                              
 4. Trečiųjų šalių svetainės ir nuorodos. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurias prižiūri mūsų nekontroliuojamos trečiosios šalys. Tokios nuorodos pateikiamos tik Jūsų patogumui. Panašiai į šią svetainę galima patekti iš trečiųjų šalių nuorodų, kurių Pfizer nekontroliuoja. Pfizer nesuteikia jokių garantijų, įsipareigojimų ar reprezentacijų dėl tokiose svetainėse esančios informacijos tikslumo, naujumo, kokybės, išsamumo ar tinkamumo tikslui ir neatsako už jokius nuostolius, žalą ar išlaidas, kylančias dėl tokios informacijos. Bet kurios trečiosios šalies nuorodos įtraukimas nereiškia Pfizer pritarimo ar rekomendacijos.                                       
 5. Medicininė informacija.  Šioje svetainėje gali būti informacijos apie įvairias medicinines būkles ir jų gydymą. Tokiu atveju ši informacija teikiama tik bendrajai informacijai ir nėra skirta pakeisti gydytojo ar kito kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto patarimų. Jūs neturite naudoti informacijos, pateiktos šioje svetainėje, diagnozuoti sveikatos ar fizinės parengties problemą ar ligą: visada pasitarkite su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.                                                                                                
 6. Nekonfidenciali informacija. Remiantis mūsų slapukų and privatumo politika, bet kokia komunikacija ar kita medžiaga, kurią Jūs siunčiate Pfizer internetu arba skelbiate tinklalapyje naudodami elektroninį paštą ar kitu būdu, pavyzdžiui, bet kokie klausimai, komentarai ir pasiūlymai, yra ir bus laikoma nekonfidencialia informacija ir Pfizer neturi jokių su tuo susijusių įsipareigojimų.                                                                                          
 7. Intelektinės nuosavybės teisės. Pfizer priklauso visos autorių teisės, patentai, duomenų bazių teisės, prekių ženklai, dizainas, know-how ir konfidenciali informacija (tiek registruota, tiek ne) bei visos kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su šia svetainė ir jos turiniu. Šios svetainės turinys gali būti nukopijuotas tik nekomerciniam individualiam naudojimui, išlaikant visus autorių teises ar kitas nuosavybės teises nurodančius pranešimus, o po to informacijos negalima kartotinai kopijuoti, atkurti ar kitaip platinti. Išskyrus aiškiai aukščiau nurodytus atvejus, negalima kopijuoti, rodyti, atsisiųsti, platinti, modifikuoti, atkurti, pakartotinai skelbti ar perduoti bet kokios informacijos, teksto, medžiagos ar dokumentų, esančių šioje svetainėje ar bet kurioje jos dalyje, jokiomis elektroninėmis laikmenomis ar spausdintomis kopijomis, arba kurti bet kokius su tuo susijusius išvestinius kūrinius be aiškaus raštiško Pfizer sutikimo. Be to, Pfizer vardas ir logotipas yra registruoti prekių ženklai ir negali būti naudojami be raštiško Pfizer leidimo. Pfizer prekių ženklų ar bet kokios kitos medžiagos netinkamas naudojimas yra draudžiamas ir gali pažeisti autorių teisių įstatymą, prekių ženklų įstatymą ir (arba) kitus Lietuvos įstatymus. Atkreipkite dėmesį, kad Pfizer aktyviai ir agresyviai gina savo intelektinės nuosavybės teises tiek, kiek leidžia įstatymai.

 8. Lietuvos įstatymai.  Ši svetainė ir jos turinys yra sukurti taip, kad atitiktų Lietuvos įstatymus. Nors informacija šioje svetainėje prieinama ir naudotojams už Lietuvos ribų, informacija šioje svetainėje yra skirta naudoti tik Lietuvos gyventojams. Kitose šalyse gali galioti įstatymai, reguliaciniai reikalavimai ir medicinos praktika, kuri skiriasi nuo galiojančios Lietuvoje. Šios naudojimosi sąlygos ir Jūsų naudojimasis interneto svetaine yra taikomas ir interpretuojamas remiantis Lietuvos įstatymais. Visiems su šia svetaine susijusiems ginčams išimtinę jurisdikciją turi Lietuvos teismai.
  ​​​​​​​
 9. Kita informacija. Tiek, kiek kurios nors šių Naudojimosi sąlygų nuostatų laikomos neteisėtomis, negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis, tokios nuostatos turi būti atskirtos ir išbrauktos nedarant įtakos likusių nuostatų galiojimui.